Thailand Countdown 2016 วัดอรุณฯ

Photography

วันซ้อมงาน Thailand Countdown 2016 วัดอรุณฯ ถือเป็นครั้งแรกในการจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ โดยมีพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นสัญลักษณ์ ยิ่งใหญ่อลังการมากครับ