Sunrise

Photography

ภาพพระอาทิตย์ขึ้นในประเทศไทย แสงแรกสีทองของดวงอาทิตย์ ตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งผมได้ไปพบเจอ และเก็บความทรงจำไว้เป็นภาพถ่ายใน Gallery อัลบั้มนี้