Bike for Mom

Photography

ภาพกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ซึ่งภาพถ่ายชุดนี้เป็นบริการอนุสาวรีย์ชัยสรภูมิ นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์การปั่นจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีจักรยานที่เข้าร่วมกว่า 40,000 คัน ในกรุงเทพมหานคร