มหิดลสิทธาคาร

Photography

มหิดลสิทธาคาร เป็น Landmark ที่ห้ามพลาด หากมีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา รอถ่ายช่วงพลบค่ำก็จะได้แสงไฟจากตัวอาคารและตามทางสะท้อนน้ำ ได้มุมมองที่ดีไปอีกแบบครับ มหิดลสิทธาคาร เป็นหอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงละคร ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ